Trần Duy

Chào các bạn, xin tự giới thiệu tôi là dân chơi nửa mùa, thích công nghệ, khoa học, từa lưa hột dưa. Thích viết về mọi thứ mà tôi biết. Cảm ơn quý dzị đã bỏ ra 10 giây đọc đoạn này.
Back to top button